Tjänsterna

Hemmet erbjuder individuell omsorg och vård i en hemtrevlig och trygg miljö av yrkeskunnig personal. Vi sätter stor vikt vid klientens trivsel och upprätthållandet av en god livskvalitet. Samarbetet med anhöriga är viktigt för att vi ska kunna ge en personlig och individuell vård. För varje boende uppgörs en egen vård- och serviceplan som uppdateras minst en gång per år. Hemmets läkarservice ombesörjs på distans av ett privat läkarbolag, Doctagon.

De boende får hjälp med vardagliga rutiner på ett rehabiliterande sätt. Vi upprätthåller och utvecklar den boendes funktionsförmåga. Vi stöder  initiativförmågan och betonar den egna aktiviteten. Husets bastu används av de boende enligt avtal. Vid behov ger personalen assistans. Det är också möjligt att köpa fysioterapi, fotvård och frisörtjänster.

Vår egen husmor står för matbespisningen. Maten är god och den tillreds i hemmets kök. På detta sätt garanteras att de boende får hälsosam, näringsriktig och varm mat. Vi tillreder även specialdieter enligt behov.

De boende kan själva använda husets tvättstuga eller välja boendets klädvårdsservice.

Personalen hjälper vid behov även till med att uträtta ärenden utanför huset, t.ex med besök hos ögon- eller tandläkare.