Palvelut

Tarjoamme yksilöllistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista hoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan voimin. Meille on tärkeää asukkaiden viihtyminen ja hyvän elämänlaadun turvaaminen. Yhteistyön omaisten kanssa koemme myös tärkeäksi, jotta pystymme paremmin tarjoamaan yksilöllistä hoitoa asukkaillemme. Jokaiselle De Gamlas Hemin asukkaalle laaditaan oma hoito- ja palvelusuunnitelma, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa. Etälääkäripalvelut hoidetaan Doctaconin toimesta.

Asukkaita autetaan arjen rutiineissa kuntouttavaa työotetta soveltaen. Ylläpidämme ja edistämme asukkaan toimintakykyä, tuemme omatoimisuutta sekä korostamme omaa aktiivisuutta. Talon saunaa voi käyttää omatoimisesti tai henkilökunnan avustamana sopimuksen mukaan.

Fysioterapeutin, jalkahoitajan ja kampaajan palveluksia on myös mahdollista ostaa.

Ruokahuollostamme vastaa palvelutalon oma emäntä. Ruoka on maittavaa ja se valmistetaan paikanpäällä omassa keittiössämme. Näin pystymme takaamaan terveelliset, aina maittavat ja lämpöiset ruoat sekä huolehtimaan tarvittaessa myös erikoisruokavalioista.

Asukas voi omatoimisesti käyttää pesutupaa tai valita henkilökunnan tarjoaman kokonaisvaltaisen vaatehuollon.

Henkilökunta avustaa myös tarvittaessa asukkaiden asioiden hoitamista talon ulkopuolella,  esimerkiksi  silmä- tai hammaslääkärikäynnit.