Ansökan om bostad

Vi ber Er vänligen om tilläggsuppgifter om Era önskemål med beaktande av Ert hälsotillstånd när vi behandlar Er hyresansökan. Ladda ner ansökningsblanketten samt bilagan och returnera dem ifyllda till:

De Gamlas Hem r.f / Ansökan om bostad
Strandgatan 77, 64100 Kristinestad

Ansökningsblankett (bilaga):

DGH ansökan om hyresbostad bilaga 2 (pdf)